Belastingaangifte 2021
voor particulieren

Via onderstaand formulier vul je de gegevens in waarmee we de aangifte voor je in orde maken. Wanneer je het formulier hebt ingevuld wordt deze automatisch naar Gabriël verzonden en ontvang je een bevestiging per e-mail. Wanneer wij vragen hebben of er blijkt uit het formulier dat er iets op jou van toepassing is waar we meer over moeten weten, dan nemen we contact met je op.

Hebben wij vorig jaar ook jouw belastingaangifte gedaan? Dan is dit verkorte formulier voor jou van toepassing. Doen we jouw aangifte voor het eerst? Gebruik dan dit formulier.

Invullijst bestaande belastingklanten

  Jouw naam:
  E-mailadres:
  Persoonlijke situatie in 2021:
  Naam van je echtgenoot:
  - Is het huwelijk in 2021 aangegaan?
  janee

  Per datum*:
  - Ben je in 2021 verhuisd?
  janee

  Per datum*:
  Naam van je geregistreerd partner:
  - Is het geregistreerd partnerschap in 2021 aangegaan?
  janee

  Per datum*:
  - Ben je in 2021 verhuisd?
  janee

  Per datum*:
  Naam van de persoon met wie je samenwoont:
  - Wil je samen aangifte doen? (dit is gebruikelijk):
  janee
  - Stonden jullie heel 2021 op hetzelfde adres ingeschreven?
  janee
  - Is in 2021 het samenwonen gestart?
  janee

  Per datum*:
  - Ben je in 2021 verhuisd?
  janee

  Per datum*:
  Naam van je ex-partner:
  - Wil je samen aangifte doen?
  janee
  - Stonden jullie heel 2021 op hetzelfde adres ingeschreven?
  janee
  - Ben je in 2021 verhuisd?
  janee

  Per datum*:

  Is er in 2021 een kind geboren?

  Ik heb een kind dat in 2021 geboren is

  In 2021 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2021 minder dan 6 maanden thuis gewoond  Ik heb een tweede kind dat in 2021 geboren is
  In 2021 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2021 minder dan 6 maanden thuis gewoond  Ik heb een derde kind dat in 2021 geboren is
  In 2021 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2021 minder dan 6 maanden thuis gewoond  Bankrekeningen en andere bezittingen

  - Had je op 01-01-2021 meer dan € 50.000 (voor 2 volwassenen € 100.000) aan spaargeld, levensverzekeringen met waarde in box 3, beleggingen, of ander (box 3) vermogen? Zie toelichting 1
  janee

  Hypotheken en schulden

  - Is er iets aan jouw hypotheek gewijzigd in 2021 wat je rechtstreeks met de bank hebt geregeld? Als je het via ons hebt geregeld dan zijn deze gegevens bij ons al bekend.
  janee
  - Ben je in 2021 nog een hypotheek of andere schuld (bijvoorbeeld bij familie of instelling) gestart? Als je het via ons hebt geregeld dan zijn deze gegevens bij ons al bekend.
  janee
  - Is het bij een instelling of bank, dan ontvangen we graag de jaaropgaaf.
  - Is het bij familie, dan ontvangen we graag (indien nog niet bekend bij ons) de volgende gegevens:
  1) Datum afsluiten lening
  2) Schuld op 1 januari 2021
  3) Schuld op 31 december 2021
  4) Betaalde rente in 2021
  5) Voorletters en achternaam van de uitlener
  6) BSN van de uitlener
  7) Straat en huisnummer van de uitlener
  8) Postcode en woonplaats van de uitlener


  - Heb je in 2021 kosten gemaakt voor: aankoop woning/advies hypotheek/notaris?
  janee

  Lijfrentes

  Is er in 2021 iets veranderd qua betalingen voor een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? Zie toelichting 3

  - Aanvrager
  janee
  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hieronder in wat deze veranderingen inhouden.
  - Partner
  janee
  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hieronder in wat deze veranderingen inhouden.
  Arbeidsongeschiktheid

  Is er in 2021 iets veranderd qua betalingen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering? Zie toelichting 4

  - Aanvrager
  janee
  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hieronder in wat deze veranderingen inhouden.
  - Partner
  janee
  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hieronder in wat deze veranderingen inhouden.
  Aftrekposten en bijzondere inkomsten

  Zie toelichting 5

  - Hoeveel niet-vergoede zorgkosten heb je in 2021 gemaakt die aftrekbaar zijn?
  - Heb je in 2021 giften gegeven aan een ANBI-instelling? Vul dan hieronder per gift het bedrag in, de naam en het identificatienummer (RSIN) van de ANBI. Het RSIN is vaak te vinden op hun website of kan je hier opzoeken. Als je deze niet kan vinden, vul dan de plaatsnaam van de ANBI in.
  janee

  Heb je meer dan 5 giften gegeven die je wilt opgeven? Lever dan bij de 'Benodigde documenten' een overzicht aan met de overige giften inclusief het RSIN nummer.
  - Heb je in 2021 gegeven aan een ANBI instelling waarmee in een overeenkomst is vastgelegd dat deze giften voor minimaal 5 jaar gegeven worden? Vul dan per gift waarvoor dit van toepassing is het bedrag in, de naam en het identificatienummer (RSIN) van de ANBI. Het RSIN is vaak te vinden op hun website of kan je hier opzoeken. Als je deze niet kan vinden, vul dan de plaatsnaam van de ANBI in.
  janee


  Heb je meer dan 3 giften gegeven die je wilt opgeven? Lever dan bij de 'Benodigde documenten' een overzicht aan met de overige giften inclusief het RSIN nummer.
  - Heb je in 2021 meer dan € 250 aan studiekosten uitgegeven die betrekking hebben op je (toekomstig) werk en niet volledig vergoed zijn door je werkgever?
  janee

  - Hoeveel heb je in 2021 betaald aan partneralimentatie (betreft geen kinderalimentatie)?
  - Hoeveel heb je in 2021 ontvangen aan partneralimentatie?
  - Had je kosten voor een ernstig gehandicapte persoon die bij jou thuis verbleef?
  janee

  - Hoeveel kosten heb je in 2021 gemaakt voor het tijdelijk verblijf van deze persoon? Het gaat hierbij om de situatie waarbij diegene in een AWBZ-instelling woont en 21 jaar of ouder is.

  BENODIGDE DOCUMENTEN

  We adviseren je om de nodige documenten via onze Digimap veilig te uploaden. Wil je dit niet? Dan kun je via onderstaande mogelijkheid de stukken uploaden indien deze van toepassing zijn. Lukt het niet via de Digimap? Neem dan contact met ons op.

  PDF document met de machtigingscode
  wel van toepassingniet van toepassing
  Jaaropgaven hypotheek
  wel van toepassingniet van toepassing
  Jaaropgaven inkomsten loondienst 2021
  wel van toepassingniet van toepassing
  Specificatie inkomsten uit overig werk 2021
  wel van toepassingniet van toepassing
  Specificatie uitgaven rondom inkomsten overig werk
  wel van toepassingniet van toepassing
  Nota van afrekening van de notaris bij aan-/verkoop woning (inclusief bijlagen)
  wel van toepassingniet van toepassing
  Jaaroverzicht lijfrente en Uniform pensioenoverzicht met Factor A van 2020
  wel van toepassingniet van toepassing
  Jaaroverzicht arbeidsongeschiktheidsverzekering
  wel van toepassingniet van toepassing
  Aangifte Inkomstenbelasting 2020
  wel van toepassingniet van toepassing
  Specificatie giften per ANBI-instelling
  wel van toepassingniet van toepassing

  Upload hieronder direct de documenten die van toepassing zijn
  Zijn de documenten groter dan 2MB of heb je meer dan 7 documenten? Mail deze dan naar info@gabrielfb.nl.  Niet genoemde onderdelen

  We gaan er vanuit dat onderstaande zaken niet op jou van toepassing zijn in 2021. Wil je het aangeven als dit wel zo is?

  Betaalde je erfpacht voor een woning?
  wel van toepassingniet van toepassing
  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hieronder het bedrag in dat je betaald hebt in 2021.
  Had je een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie?
  wel van toepassingniet van toepassing
  Ontving je huurinkomsten uit je woning?
  wel van toepassingniet van toepassing
  Had je een tweede woning?
  wel van toepassingniet van toepassing
  Ontving je OV-vergoeding voor woon-werkverkeer die niet vergoed zijn door je werkgever?
  wel van toepassingniet van toepassing

  Toeslagen en Aangifte 2022

  Verwacht je in 2022 een grote inkomenswijziging (van minimaal 15%)? Dan kan het nuttig zijn om je Toeslagen aan te passen. Verwacht je een grote wijziging in je hypotheek of andere aftrekposten? Dan kan het nuttig zijn om de Voorlopige Aangifte aan te passen. Dit kunnen wij voor je verzorgen. Als je gebruik maakt van Mijn Gabriël Service + Belasting dan doen we dit gratis voor je. In andere situaties doen we dit op uurtarief. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan in onderstaand opmerkingenveld in wat er in 2022 gaat veranderen.

  Hierbij geef ik toestemming dat Gabriël mijn gegevens mag verwerken, opslaan en versturen aan de belastingdienst
  ja

  Opmerkingen

  Vul hier je eventuele opmerkingen in:


  TOELICHTING 1 Bankrekeningen andere bezittingen
  Wanneer je aangeeft meer dan de vrijstelling aan vermogen en bezittingen te hebben, dan hebben we een overzicht nodig van de waarde van dat vermogen op 1 januari 2021.

  Onder de totale bezittingen vallen de volgende elementen:

  • Betaal-, spaar-, en beleggingsrekeningen van jou en ook van je minderjarige kinderen.
  • Opgave van de WOZ waarde van een extra woning of woningen (dit is niet de woning waar je in woont).
  • Levensverzekeringen met een opgebouwde waarde. Graag het polisblad meesturen, zo kunnen we beoordelen onder welke regelgeving deze polis valt.
  • Uitgeleend geld, vorderingen en contant geld.
  • Rechten op periodieke uitkeringen.
  • Premiedepots voor lijfrente- of kapitaalverzekeringen.
  • Aandeel VVE; als je een woning hebt die onderdeel is van een VvE dan is het vermogen van de VvE, voor het percentage van jouw aandeel, jouw vermogen.
  • Virtuele betaalmiddelen zoals Bitcoins.
  • Spullen die je verhuurde of als belegging had. Denk aan een camper die je structureel verhuurd of een kunstobject met een aanzienlijke waarde die je houdt als belegging.
  • Negatief vermogen / schulden (doorlopend krediet, persoonlijke lening, hypothecaire lening die niet gebruikt is voor de woning waar je in woont, etc.).
  • Bevind je je in een situatie waarin een woning of belegging geschonken is aan bijvoorbeeld de kinderen en de ouders hebben het vruchtgebruik? Dan kan het zijn dat dit als vermogen moet worden opgenomen. Neem in deze situatie contact met ons op.

  TOELICHTING 2 Hypotheken
  De hypotheek (of de overwaarde bij verkoop) is niet volledig gebruikt voor aankoop woning of woningverbetering als er sprake is van bijvoorbeeld: het meefinancieren van een boete, dubbele maandlasten, gekochte spullen/goederen of voor de aanvulling van de spaarrekening.

  TOELICHTING 3 Lijfrentes
  Factor A 2020
  Als je premies voor een lijfrente hebt betaald, dan ontvangen wij graag de aangroei van je pensioen in 2021 (= factor A 2020). De factor A kun je vinden in je Uniform Pensioenoverzicht 2021 of opvragen bij je pensioenuitvoerder.

  Ingelegde premie lijfrente 2021
  Totaalbedrag van betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen en/of lijfrenterekeningen. Sommige maatschappijen noemen dit een pensioengatverzekering.

  TOELICHTING 4 Arbeidsongeschiktheid
  Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021
  Het gaat om het totaalbedrag van zelf betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

  TOELICHTING 5 Aftrekposten en bijzondere inkomsten
  Zorgkosten
  Geef alleen de ziektekosten op die je niet vergoed kreeg en die niet onder het verplichte eigen risico van € 385 per persoon in 2021 of onder een vrijwillig eigen risico vallen. Er geldt een zogenaamde drempel voor de aftrekbaarheid van zorgkosten. Het zou dus kunnen zijn dat jouw kosten niet voor aftrek in aanmerking komen.
  Klik hier voor een overzicht van alle aftrekbare zorgkosten.

  Giften

  • Alleen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) of SBBI (steunstichting voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen) giften zijn aftrekbaar. Ook niet-gedeclareerde kosten die gemaakt zijn in 2021 voor een ANBI kunnen aftrekbaar zijn. Op deze website kun je nakijken of een organisatie een ANBI verklaring heeft.

  Studiekosten
  Vul hier het totale bedrag aan studiekosten van jezelf of je partner in. Het gaat hier niet om de studiekosten van de kinderen. Alleen collegegeld/lesgeld, studieboeken, vakliteratuur, kosten voor EVC-procedures en afschrijving van duurzame goederen die noodzakelijk zijn voor de studie zijn aftrekbaar. Reis- of verblijfskosten bijvoorbeeld niet. Ook de studiekosten van kinderen zijn niet aftrekbaar. Er geldt een drempel van € 250. Als je hier niet boven komt dan hoef je deze informatie daarom niet door te geven.

  Uitgaven voor een ernstig gehandicapte rondom verblijf bij jou thuis
  Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een Wlz-instelling verblijft? En maakt u daarvoor extra kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten? Dan mag u deze uitgaven aftrekken.

  In deze lijst zijn de onderwerpen genoemd die in de meeste situaties van toepassing zijn. Als er voor jou een speciale situatie geldt waarbij extra informatie van belang is, dan ontvangen wij dit graag. Mocht iets onduidelijk voor je zijn, laat dit ons dan weten.