Achtergrondinformatie
40 dagen op weg naar de nieuwe wereld

Doel

Met de 40-dagentijd overdenkingen willen we elkaar stimuleren om stil te staan bij onze relatie tussen geld, geloof en zinvol leven. Geld heeft namelijk een rol in ieders leven. Het is een middel waar je mooie dingen mee kunt doen. Tegelijkertijd kan het ook onrust geven. Wist je dat het onderwerp rondom geld in de top 3 staat waar echtparen ruzie over hebben? De Bijbel geeft ons veel wijsheid over het omgaan met geld. Meer dan 2.350 Bijbelteksten hebben hiermee te maken. Omgaan met en denken over geld zoals God het heeft bedoeld geeft rust en vrede.

Iedere dag samen een stukje verder op reis
We hebben allemaal met geld te maken, ieder op zijn of haar eigen manier. De overdenkingen zijn waardevol voor iedereen. Via een virtuele pelgrimstocht, uitgesplitst in weekthema’s, komen allerlei onderwerpen aan bod. De overdenkingen zijn geschreven door Bram Rebergen, Joëlla Opraus, Joop Gankema, Antonie Treuren, Cora Treuren, Paul van der Laan, Maroesja van der Pols, Joost Schelling, Carla van der Vlist, Tom Kolsters, Ilse de Lange, Wieger Sikkema, Harmen Niemeijer, Henno Couprie, Csongor Kelemen, Joost Eijkelenboom, Jolanda Toenkkes, Wim Dekker en Leo de Vos.

De schrijvers

Bram Rebergen (1964) is getrouwd met Mirjam en vader van 3 kinderen en opa van een kleinkind. In het dagelijks leven is hij werkzaam als algemeen directeur van Youth for Christ Nederland.

Naast zijn functie als directeur is hij actief als publicist en columnist, spreekt hij in kerken, verzorgt hij seminars en houdt hij zich bezig met de profilering en positionering van de christelijke identiteit van organisaties en instellingen.  Bram is in het verleden werkzaam geweest als programmadirecteur van het Flevo festival en als directeur van een brede welzijns- en hulpverleningsorganisatie.

Bezig zijn met de relevantie en de rijkdom van het Evangelie in een voortdurend wijzigend context van samenleving en dagelijkse realiteit is zijn passie.

Bram houdt van lange wandelingen in de prachtige bossen van Nederland, hij sport graag en geniet van vriendschap, een goed gesprek een mooie voetbalwedstrijd en een goed boek. Een glas wijn bij een lekkere maaltijd zijn voor hem de goeie dingen van het leven.

Joëlla Opraus – de Visser (1983) is de oprichter van financieel platform How 2 Spend It. Joëlla startte 16 jaar geleden in het bankwezen, stapte daarna over naar de schuldhulpverlening om uiteindelijk alle kennis en ervaring te combineren en dit te delen op een manier die de mensen meer aan zou spreken. Met haar blog en haar boek ‘De Financiële Detox’ bereikte ze al vele duizenden mensen op een laagdrempelige manier over het onderwerp ‘geld’. Als bestuurslid van Stichting Encour deelt ze deze kennis en ervaring ook graag voor de christelijke doelgroep.
Thuis is geld ook een veel besproken onderwerp. Joëlla is namelijk getrouwd met Jeroen, die van zijn passie voor het onderwerp zijn werk heeft gemaakt als financieel planner. En met de kinderen Boaz (7) en Benjamin (3) worden uiteraard ook de nodige onderhandelingen gevoerd over geld en speelgoed. En als er dan nog wat vrije tijd over is, gaat Joëlla graag uit eten met vrienden, een stuk wandelen of duikt ze lekker op de bank met een goed boek.

Joop Gankema (1949) is oud directeur van stichting opwekking en op dit moment bestuursvoorzitter van Groot Nieuws Radio. Op 18 jarige leeftijd kwam hij radicaal tot bekering en werd opgenomen in de Gospel groep The Burning Candles. Hij is getrouwd met de liefde van zijn leven Wil van Prooien en zij kregen vier kinderen en elf klein kinderen. Opgeleid in de elektrotechniek heeft hij jaren voor diverse bedrijven gewerkt tot het moment dat hij geroepen werd om de organisatie Opwekking te mogen leiden. Daar heeft hij met ongelooflijk veel plezier mogen zien hoe God door de organisatie, maar ook door de levens van heel veel vrijwilligers mensen levens van mensen heeft veranderd. Op dit moment bekleedt hij nog een paar bestuur functies en mag hij een aantal jonge mensen coachen. Ook is hij bezig op te schrijven wat God door de jaren heen in zijn leven en werk heeft gedaan.

Antonie Treuren (1985) is werkzaam als project- en programmaleider Inclusive Agribusiness bij Woord en Daad. Hij studeerde bedrijfskunde (Christelijke Hogeschool Ede) en ontwikkelingsstudies (Wageningen University & Research). Na werkzaam te zijn geweest in de consultancy werd hij samen met zijn vrouw, Cora, door de GZB uitgezonden naar Colombia. Hier werkten zij samen met de Presbyteriaanse kerk aan een zichtbare kerk door diaconale presentie. Binnen Woord en Daad is Antonie betrokken bij projecten die tot doel hebben om een omgeving te creëren waarin kleinschalige boeren groeien als ondernemers en een eerlijke plek hebben in de waardeketen. Daarnaast is hij thema-expert op het gebied van klimaatweerbaarheid. Rechtvaardigheid, barmhartigheid en het zoeken van de verbinding tussen mensen zijn belangrijke onderwerpen die Antonie motiveren.

Cora Treuren-van Utrecht (1987) is sinds kort werkzaam als relatiebeheerder bij SeeYou Foundation. SeeYou richt zich op (oog)zorg, onderwijs, werk en de inclusie van mensen met een beperking in delen van Afrika/Azië. Cora studeerde ergotherapie en volgt op dit moment een master.

Na een periode werkzaam te zijn geweest als ergotherapeut in een ziekenhuis is zij samen met haar man uitgezonden geweest naar Colombia. Hier ondersteunden ze de Presbyteriaanse kerk in haar diaconale taak. Toen zij naar zes jaar buitenland terugkeerde ging Cora aan de slag als beleidsmedewerker bij de beroepsvereniging voor ergotherapeuten.

Voor Cora zijn rechtvaardigheid, naast de ander staan en samen onderweg zijn belangrijke waarden. Vanuit die waarden is Cora dan ook betrokken als bestuurslid van Encour.

Dr. Paul van der Laan (1951) is geboren in de Amsterdamse Jordaan. Op 22 jarige leeftijd bekeerde hij zich tot het christelijk geloof. Hij volgde zijn theologische opleiding in Scheveningen en Brussel en promoveerde op de Universiteit van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft een rijk geschakeerde carrière en functioneerde onder andere als directeur van de Centrale Pinkster Bijbelschool/Azusa Theologische Opleiding, eindredacteur bij de Evangelische Omroep en hoogleraar in theologie en kerkgeschiedenis aan de Southeastern University in Lakeland, Florida in de Verenigde Staten. Hij is getrouwd met Rina en zij hebben twee kinderen; Timon en Natasja. Bijbelonderwijs en kerkgeschiedenis welke voor iedereen toegankelijk is, is de passie en tegelijkertijd de specialiteit van Paul van der Laan. Hij is de auteur van zeven boeken over een diversiteit van theologische onderwerpen.

Wieger Sikkema (1966) is getrouwd met Marja, vader van 5 kinderen en 4 schoonkinderen en 4 kleinkinderen. Hij is sinds 2015 voorganger van een evangelische gemeente in Apeldoorn en heeft daarvoor verschillende andere kerkelijke gemeenten mogen dienen in diezelfde rol.

Zijn passie en roeping liggen bij de kerk. Hoe vormen we een levende gemeenschap van mensen die allemaal Jezus willen volgen? Wat vraagt dat vandaag de dag? Wat bedoelde Jezus met het bouwen van Zijn kerk? Uitdagende vragen in een tijdperk waarin het individu en keuzevrijheid centraal staan. Waar botst dat met het ideaal van Jezus? Waar liggen kansen? Hoe werkt het evangelie bevrijdend, helend door in levens van mensen?

Naast zijn werk in de kerk is Wieger bewogen met mensen die lijden onder onrecht. Als ‘geestelijk leider’ is hij diverse keren meegeweest met een Muskathlon. De vervolgde kerk en het werk van Open Doors hebben daarbij zijn hart.

Harmen Niemeijer (1995) oud en woont samen met zijn vrouw Hanna in Amersfoort. Hij is coördinator van Micha Nederland, een organisatie die christenen inspireert, activeert en in beweging zet om actief christen te zijn in de wereld, met als uitgangspunt Micha 6:8. In zijn studententijd heeft hij zich op verschillende manieren in gezet voor zijn naasten, dichtbij en ver weg. Hij is lid van de NGK Amersfoort Noord. Harmen heeft als doel om mensen bewust te maken van de wereld waarin we leven en al het onrecht wat hiermee gepaard gaat. Vanuit daar probeert hij praktische handvatten te geven om bewuster te leven. Hij doet dit vanuit het besef dat God hem vraagt om op te staan voor de kwetsbaren op deze wereld, die zo makkelijk vergeten worden.

Henno Couprie (1962) is getrouwd met Joyce en vader van 3 studerende kinderen. In het dagelijks leven is hij werkzaam als directeur-bestuurder van Leprazending Nederland uit Apeldoorn.

Hij is opgeleid als Tropisch Landbouwkundige en werkte enkele jaren in ontwikkelingsprojecten en als uitgezonden zendingswerker in het buitenland.

Hij houdt zich graag bezig met persoonlijk zingeving en heeft als motto: het goede goed doen. Deze zomer verhuisde hij naar een huis op de Veluwe om daar dichter bij de natuur te leven en te kijken hoe in het klein bij te kunnen dragen aan beheer van de schepping en biodiversiteit.

Henno houdt daarnaast van het volgen van de actualiteit via krant, tijdschriften en tv, leest veel en gaat met familie en vrienden graag wandelen of fietsen.

Maroesja van der Pols is bedrijfswetenschapper met een passie voor ondernemen. Ze is oprichter en directeur van 7LIFE International en initiatiefnemer van de BE Excellent Events. Haar persoonlijke expertise op het gebied van (strategisch) HRM, duurzame talentontwikkeling en bedrijfskunde kan ze goed kwijt binnen het 7Life Model. Als ondernemer is ze bovendien een nieuw gebied in gestapt van schrijven: van boeken en tijdschriften tot lesmaterialen. Ze wordt enthousiast van inzicht geven in communicatie en interactie. Hoe kijk je naar de wereld om je heen, hoe luister je naar anderen, hoe leer en motiveer jij. Hoe werk je samen, wanneer heb je een klik en wat gebeurt er als je niet gehoord, niet gewaardeerd wordt? Hele handige inzichten die je nodig hebt, op allerlei momenten en in heel veel situaties.

‘Urk is de parel van Flevoland’, zegt Joost Eikelenboom, betrokken bij de organisatie van Zingen in de Zomer’.  Zingen is zijn passie. Joost is actief bij de gereformeerde Bethelkerk.

Joost is boekhouder bij Leprazending en vakgarage Auto Quick Service Urk.

In zijn vrije tijd bezoekt hij graag met zijn vrouw Diana de Waddeneilanden.

Attila Csongor Kelemen is Hongaars van oorsprong, geboren op 29 oktober 1986 te Kolozsvár (Cluj Napoca), Roemenie. Het grootste gedeelte van zijn theologische opleiding heeft hij aan het Protestants Theologisch Instituut in Roemenie gevolgd, met een jaar in Bern en een jaar in Kampen.

Sinds 2019 is hij al predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Urk, maar nog steeds ervaart hij ook een sterke verbondenheid met zijn thuis.

Hij is getrouwd met Alie, en samen hebben ze drie kinderen: Benjámin, Mirjám en Johanna.

Wat hem in zijn roeping als predikant beweegt is de samenvatting van het Evangelie zoals Johannes de doper en Jezus Christus ze geven: “Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen.” – Je richten op God heeft niet als doel het voortbrengen van dat Koninkrijk, maar wél dat een ieder die het Evangelie gelooft reeds hier in deze wereld zou leven volgens de grondwet van dat Koninkrijk.

Jolanda Toenkkes is Communicatiemedewerker bij Leprazending. Verhalen vertellen is haar passie, die ze graag deelt.

Ze maakt verhalen los bij mensen. Als docent creatief schrijven geeft ze les aan volwassenen of kinderen die hun creativiteit in tekst willen ontdekken en uitproberen. In haar lessen en workshops krijgen cursisten ruimte om hun eigen verhaal te schrijven. Het is geweldig om te zien wat een paar oefeningen en opdrachten teweeg kunnen brengen. Er ontstaan prachtige, heel eigen verhalen. Ook gedichten trouwens, en columns, blogs en sprookjes. Steeds weer iets anders. Wie het schrijven wil ontdekken, maar niet goed durft of niet weet hoe te beginnen, kan bij Jolanda aankloppen voor stimulans en enthousiasme.

Wim Dekker (1950) is geboren in Ermelo. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij had altijd veel belangstelling voor de missionaire dimensie van het kerk zijn. Daarom begon hij zijn loopbaan bewust in het vanouds niet zo kerkelijke noorden van het land en enige tijd later was hij acht jaar voorganger van de hervormde gemeente in Rotterdam-Delfshaven. Daar maakte hij een vernieuwing van de gemeente mee, die tot op vandaag zich heeft doorgezet.

Tijdens de tweede helft van zijn loopbaan was hij voltijds in dienst bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Daar was hij vooral werkzaam bij de afdeling Areopagus, die zich toelegt op training van predikanten  in contextuele en missionaire verkondiging.  Hij promoveerde op een studie over de ervaring van afwezigheid van God in de moderne Europese samenleving en publiceerde verschillende boeken over de vraag hoe de kerk haar weg kan vinden in een seculiere wereld.

In 2015  ging hij met emeritaat vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Tot op de dag van vandaag gaat hij tweemaal per zondag voor in gemeenten binnen de PKN, vervult hij  doordeweekse spreekbeurten en schrijft hij artikelen in verschillende bladen. Hij is getrouwd, heeft vijf kinderen, van wie er twee ook predikant zijn en zestien kleinkinderen. In zijn vrije tijd werkt hij veel in zijn moestuin en houdt hij zich bezig met het verzorgen van zijn verschillende soorten sierkippen, ganzen en eenden.

Leo de Vos (1947) kwam op zijn 20e tot geloof door een gesprek met een oom. Dat gebeurde net op het moment dat hij met zijn zangduo 2e was geworden in een talentenjacht van Veronica. Dat leverde een platencontract op en de eerste single was al opgenomen. Hij bezocht een kerk in Vlaardingen en trok zich meteen terug uit de platenwereld. Youth for Christ koffiebars werden een metier waarin hij zich met nieuwe zangduo’s thuis voelde. In 1984 werd hij na een opdracht die het TV liedjesprogramma Kop en Staart opleverde, aangenomen bij EO Kinderprogramma’s waar hij 22 jaar lang met groot plezier mocht werken voor radio en TV. Er vormde zich in zijn werk een expertise in het beantwoorden van moeilijke geloofsvragen van kinderen, waarover tevens enkele boeken van zijn hand verschenen.

In Leo’s huwelijk werden drie kinderen geboren. Zijn oudste werd predikant in de Broedergemeente te Utrecht, maar verloor in 2018 het leven door een verkeersongeluk. Na zijn pensioen opende zich voor hem de eindeloze velden van het vrijwilligerswerk. Hij doet sindsdien onafgebroken kringwerk, is herhaaldelijk ouderling in de PKN te Linschoten, is taalmaatje, schrijft levensboeken voor ouderen, trad op met een bandje en begeleidt nu regelmatig liederen in een bejaardentehuis in Harmelen. Hij beantwoordt geloofsvragen voor Vraagaangod.nl, en neemt deel aan het bestuur van het kunstcollectief Ars Pro Deo, dat reizende exposities organiseert in samenwerking met hulporganisaties als IJM en ZOA.

Leo houdt van gitaarspelen, klassieke muziek, schaken, films kijken, fotograferen, schrijven en lezen.

Joost Schelling (1978) studeerde theologie in Utrecht en werkte eerst als jeugdwerkadviseur in de Protestantse Kerk, vervolgens was hij gemeentepredikant in Sliedrecht (2012) en Woerden (2017). Sinds 1 november geeft hij leiding aan de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB Kerkrentmeesters), waar ruim 1400 colleges van kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk bij aangesloten zijn (www.kerkbeheer.nl). Sinds 2017 is Joost actief als voorzitter van het bestuur van Schuldhulpmaatje Nederland. Deze vereniging is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Zij zien het effect als geld op de verkeerde manier een rol speelt in iemands leven. Hun 2.500 vrijwilligers (maatjes) komen mensen in financiële problemen dagelijks tegen en helpen hen naar een schuldenvrij leven. Vanuit dat perspectief op de rol van geld en leven vanuit de hoop schreven zij (Joost, Tom, Carla en Ilse) graag mee aan deze overdenkingen. Joost is getrouwd met Jolanda, heeft drie dochters en woont in Woerden.

Carla van der Vlist (1968) heeft na het behalen van haar studie aan de Sociale Academie op de Christelijke Hogeschool Ede en een aanvullend studiejaar aan de Reformatorische Bijbelschool ‘De Wittenberg’, gewerkt bij het COA voor opvang van vluchtelingen. Vanaf 1995 op diverse wijze in dienst van het diaconale werk van de Protestantse kerk (zowel lokaal, regionaal als landelijk). Vanaf 2007 betrokken bij en verantwoordelijk geweest voor het werk van Kerk in Actie in Nederland. Medeoprichter van SchuldHulpMaatje in Nederland, sinds 2018 directielid. Carla is woonachtig in Alblasserdam en heeft samen met haar man 3 volwassen kinderen.

Tom Kolsters (1982) is werkzaam voor de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland als projectleider Marketing & Communicatie. Hij studeerde Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Al vrij snel ging zijn passie uit naar de diaconale rol en positie van kerken in binnen- en buitenland. Hij werkte enkele jaren als consulent bij Kerk in Actie van de Protestantse Kerk. Sinds 2020 is hij werkzaam voor SchuldHulpMaatje Nederland. Tom zet zich vooral in voor een meer preventieve en signalerende rol bij geldzorgen die kerken en kerkleden kunnen vervullen in het dagelijkse leven. Naast SchuldHulpMaatje zet Tom zich graag vrijwillig in voor diverse stichtingen die vanuit christelijke waarden zich inzetten voor ‘het goede leven’ voor mensen. Tom woont in Dordrecht, is getrouwd met Aryanne en vader van vier kinderen.

Ilse is betrokken bij Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland als trainer. Zij traint Maatjes om mensen met (dreigende) schulden deskundig en op persoonlijke wijze te begeleiden naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Vervolg

“Jezus volgen met je geld” is niet een quick fix, maar een weg die je verder kunt gaan volgen. Hierdoor ga je verder groeien in financiële rust. Wil je meer hierover leren en dit toepassen in je leven? Lees dan hieronder welke vervolgmogelijkheden we bieden.

Cursus Jouw geld telt
Stichting Encour biedt de cursus “Jouw geld telt” aan van vijf avonden waarin alle Bijbelse principes rondom geld aan bod komen. Op een praktische wijze ontdek je hoe je God (nog) meer kunt dienen met je geld. Ook biedt Stichting Encour een training aan zodat jij of iemand uit jullie gemeente de cursus zelf kan verzorgen. Deze cursus is er ook in een variant van een Money & Marriage weekend. Wil je meer informatie hierover? Stuur dan een mailtje naar info@encour.nl en wij informeren jou over de mogelijkheden en kosten.

Gratis e-cursus
Via  deze link kun je een gratis e-cursus volgen over bijbels omgaan met geld.

Als kring aan de slag met het thema geld
Hiervoor zijn verschillende opties:
1) Bespreek één of meerdere van je favoriete overdenkingen uit de 40 dagen met je kring en doe samen de uitdaging van de bijbehorende mail.
2)Stichting Encour heeft ook kringmateriaal over financiële vrijheid ontwikkeld. Hiermee kun je 5 kringavonden vullen. Dit MoneyLife materiaal kun je afnemen nadat een kringleider een instructieavond bij Stichting Encour heeft gevolgd en daardoor gecertificeerd is. Kijk hier voor meer informatie.

Persoonlijk advies
De adviseurs van Gabriël weten alles over financiën en proberen zelf als christen zo goed mogelijk hun geld te beheren zoals God dat heeft bedoeld. Wil je je totale financiën samen eens doornemen of heb je specifieke vragen over bijvoorbeeld een hypotheek, vermogensbeheer of verzekeringen? Maak dan een afspraak met een adviseur van Gabriël. Voor het persoonlijk verder toepassen van de Bijbelse principes kun je terecht bij een medewerker van Stichting Encour.

Coaching
Wij bieden een coachingstraject aan waarin het draait om de waarom-vraag, waarom je keuzes maakt rondom geld. We verdiepen ons met jou in het gedrag achter de financiële keuzes. Met als inspiratie daarachter wat de Bijbel ons erover leert. Kijk hier voor meer informatie.

Preken over geld

Als je een spreker bent en wilt preken over het thema geld dan willen we je graag inspireren. Ons bestuurslid van Stichting Gabriël, Paulien Vervoorn (eigenaar Geloofwaardig Spreken), schreef twee blogs rondom Preken over geld. In de eerste vind je tips voor het preken over geld. In de tweede blog vind je preeksuggesties voor een preek over blijmoedig geven (n.a.v. 2 Kor. 8 en 9), één van de vele aspecten van omgaan met geld. Een andere inspiratie mogelijkheid die we je willen geven is dat je de overdenkingen van de afgelopen jaren kunt bekijken. Deze kan je hier vinden.

Neem gerust contact met ons op

    Zielhorsterweg 71
    3813ZX Amersfoort
    E-mail: info@gabrielfb.nl
    Tel: 033-4556555