STICHTING GABRIEL

Algemene informatie

Stichting Gabriël ondersteunt goede doelen en ideële projecten en biedt financiële noodhulp. Uitgangspunt hierbij is: “Het verlenen van financiële ondersteuning aan en sponsoring van goede doelen en ideële projecten in binnen- en buitenland, die de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad bevorderen.”

De stichting wordt voornamelijk gefinancierd door Gabriël Financiële Bescherming. De volledige winst van dit bedrijf wordt overgemaakt aan Stichting Gabriël. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming kunnen goede doelen aandragen. Het bestuur van Stichting Gabriël beoordeelt deze aanvragen en selecteert waar het geld naar toe gaat.

Stichting Gabriël is gevestigd aan de Zielhorsterweg 71, 3813 ZX te Amersfoort. Dit is tevens het correspondentieadres. Het beleidsplan van de stichting is hier in te lezen. Ons RSIN: 818233370.

Cijfers afgelopen jaren

 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2012.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2013.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2014 .
 • Klik hier voor de balans van 2013/2014.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2015.
 • Klik hier voor de balans van 2014/2015.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2016.
 • Klik hier voor de balans van 2016.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2017.
 • Klik hier voor de balans van 2017.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2018.
 • Klik hier voor de balans van 2018.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2019.
 • Klik hier voor de balans van 2019.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2020.
 • Klik hier voor de balans van 2020.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Klik hier voor de balans van 2021.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2022.
 • Klik hier voor de balans van 2022.

Project Ukraine Emergency Fund – iTeams NL

Project Buurtkeuken – Stichting New Life Netwerk

Begroting 2022, 2023 en 2024

Klik hier voor de begroting van Stichting Gabriël voor 2022
Klik hier voor de begroting van Stichting Gabriël voor 2023
Klik hier voor de begroting van Stichting Gabriël voor 2024

Wanneer er binnen de stichting € 20.000,00 te verdelen is, of wanneer het bestuur het wenselijk vindt om eerder te starten, zal de procedure voor de verdeling aan de aangedragen goede doelen beginnen.

De kosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kan er zoveel mogelijk worden gegeven aan de goede doelen. Het streven is om de kosten altijd onder de 1 % van de inkomsten te houden. Het gemiddelde percentage aan kosten ten opzichte van de inkomsten van de afgelopen 3 jaar is 0,72%. De bestuursleden dragen hun aandeel kosteloos bij. Er is een mogelijkheid reiskosten te declareren (dit gebeurt zelden).

Het bestuur

In het bestuur van Stichting Gabriël hebben een aantal prominenten uit christelijk Nederland zitting.

Het bestuur bestaat uit Andries Knevel, Natasja Naron, Joop Gankema, Paulien Vervoorn en Jafeth Bekx. Joop Gankema is benoemd tot voorzitter en Natasja Naron tot secretaris/penningmeester. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis voor Stichting Gabriël. Er zijn dus geen medewerkers in loondienst.

Andries Knevel

Andries Knevel (1952) is een Nederlandse theoloog, schrijver en radio- en televisiepresentator. Hij is de voormalig programmadirecteur van de Evangelische Omroep. Met enige regelmaat gaat hij voor als predikant in verschillende kerken. Verder schreef hij ook een aantal boeken. In zijn vrije tijd is hij graag thuis te vinden. Hij houdt van lekker eten, lezen en boeken schrijven. Samen met zijn vrouw Rietje heeft hij drie kinderen.

Natasja Naron

Natasja Naron (1982) is directeur van Gabriël Financiële Bescherming. In 2002 is ze met Gabriël gestart om mensen integer en kwalitatief financieel advies te kunnen geven. Daarbij wordt niet alleen gelet op cijfers, maar vooral op het geluk van de klant. De visie van Gabriël is ontstaan vanuit ‘geloven in genoeg’. Dat onze klanten, maar ook het bedrijf, genoeg hebben om van te leven en genoeg hebben om te kunnen geven. Dat is de reden dat naast Gabriël ook Stichting Gabriël is opgericht, met als doel om de winst van het bedrijf te kunnen weggeven aan goede doelen.
Natasja geniet ervan om tijd door te brengen met haar gezin. Verder heeft ze een grote passie voor sporten, waaronder voetballen en tennis. Op zakelijk gebied is de passie voor voetbal zelfs omgezet in een jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi.

Joop Gankema

Joop Gankema (1949) is oud-directeur van Stichting Opwekking en op dit moment bestuursvoorzitter bij Groot Nieuws Radio. Op-18 jarige leeftijd kwam hij radicaal tot bekering en werd opgenomen in de gospelgroep The Burning Candles. Hij is getrouwd met Wil en zij kregen vier kinderen en elf klein kinderen. Opgeleid in de elektrotechniek heeft hij jaren voor diverse bedrijven gewerkt tot het moment dat hij geroepen werd om de organisatie Opwekking te mogen leiden. Daar heeft hij met ongelooflijk veel plezier mogen zien hoe God door de organisatie, maar ook door de levens van heel veel vrijwilligers levens van mensen heeft veranderd. Op dit moment bekleedt hij nog een paar bestuursfuncties en mag hij een aantal jonge mensen coachen. Ook is hij bezig op te schrijven wat God door de jaren heen in zijn leven en werk heeft gedaan.

Paulien Vervoorn

Paulien Vervoorn (1978) (s)preekt in kerken en op conferenties. Ze begeleidt sprekers, voorgangers en predikanten bij hun preek vanuit haar trainingsbureau Geloofwaardig Spreken. Ze is auteur van meerdere boeken, waaronder Geloofwaardig spreken en Zin in preken. In haar vrije tijd is ze vaak bij het strand te vinden en voert ze eindeloze gesprekken met vrienden. Ze heeft hart voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in een hokje passen. Zelf heeft ze er ook een gloedhekel aan om in een hokje gestopt te worden. Ze benadrukt liever wat verbindt.

Jafeth Bekx

Jafeth Bekx (1987) is spreker, songwriter, ministry director en aanbiddingsleider bij InSalvation. Ook heeft hij in 2014 samen met zijn vrouw JES Music opgericht, hét christelijke platform voor muziek op je bruiloft. Zijn passie voor muziek begint al op jonge leeftijd, vanaf zijn 7e is hij te vinden achter de piano. Vanaf zijn 13e begeleid Jafeth verschillende koren waarna hij op zijn 15e begint aan het schrijven van eigen nummers. Op zijn 19e begint Jafeth als toetsenist en backvocalist bij InSalvation. De band ontwikkelt zich en inmiddels hebben ze 3 cd’s op hun naam staan.
Jafeth is te omschrijven als een zeer gepassioneerd persoon die zijn hart voor muziek en de wereld laat spreken. Hij deelt dit graag met andere mensen. Dit doet hij middels het geven van spreekbeurten in kerken, jongerenmeetings en andere gelegenheden.

Project Moving Forward – Stichting Eye for Others

Goede doelen

Gabriël Financiële Bescherming heeft de afgelopen jaren al ruim € 436.000,- mogen schenken. Je kunt hier schematisch lezen aan welke goede doelen de afgelopen jaren het geld is gegeven.

Het laatste bedrag dat is weggegeven, een bedrag van € 32.413, is verdeeld tijdens de vergadering van 9 juni 2023. Voor het verdere nieuwsbericht, klik hier.

Ben je meer geïnteresseerd in de verhalen en foto’s van de projecten die zijn ondersteund? Klik hier om een aantal projecten te zien die de afgelopen jaren zijn geholpen door de stichting..

Criteria goede doelen

Bij het kiezen van de doelen wordt gekeken naar onderstaande criteria.

Het is een vereiste dat een project de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad moet bevorderen, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. Activiteiten op het gebied van evangelisatie en zending hebben de voorkeur boven projecten van maatschappelijk nut. Het heeft ook de voorkeur dat een project minimaal twee jaar bewezen heeft succesvol te functioneren, onder een transparant bestuur. Kleinere doelen hebben de voorkeur boven grotere doelen die al veel steun krijgen. Alleen doelen aangedragen door de bestuursleden van de stichting of klanten van Gabriël worden in behandeling genomen

Regelmatig komt het bestuur van Stichting Gabriël bijeen om de giften te verdelen. Wanneer het bestuur besloten heeft een aangedragen organisatie financieel te ondersteunen, worden de betreffende organisaties schriftelijk geïnformeerd. Klanten van Gabriël en dus ook de aandragers van de goede doelen worden d.m.v. de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de verdeling van de giften.

Een goed doel aandragen

Als je klant bent bij Gabriël kun je een goed doel aandragen. Je kunt dan via het onderstaande formulier of per e-mail (info@gabrielfb.nl) de relevante informatie over het goede doel en project waarvoor de gift wenselijk zou zijn aan ons toe laten komen. Dit kan ter attentie van Marjolein Koning. Graag ontvangen we ook de jaarcijfers en het eerste blad van de akte.

Aanvragen die voldoen aan de criteria zoals die omschreven staan in het beleidsplan* zullen in de eerst volgende bestuursvergadering van Stichting Gabriël dan besproken worden. Aanvragen voor komende ronde kunnen worden ingestuurd tot uiterlijk 18 april 2024.

*In het beleidsplan kun je alle relevante gegevens lezen over Stichting Gabriël en ook de criteria vinden die een rol spelen.

Invulformulier projectaanvraag Stichting Gabriël

  Gegevens van de aanvrager

  Wat is je naam:

  Op welk emailadres ben je te bereiken voor vragen en/of de uitslag:

  Ben je klant bij Gabriël:

  janee

  Volgens het beleidsplan van Stichting Gabriël kunnen alleen klanten van Gabriël Financiële Bescherming en bestuursleden van Stichting Gabriël een aanvraag indienen. Is er een speciale reden waarom we je aanvraag alsnog in behandeling kunnen nemen?

  Gegevens van de stichting

  Voor welke organisatie doe je deze aanvraag:

  In welk jaar is de organisatie opgericht:

  Wat is het adres van de website:

  Kun je kort omschrijven wat de missie van de organisatie is:

  Hoe zien we deze missie terug in de praktijk:

  Zijn er betaalde krachten in dienst:

  janee

  Dit is het aantal betaalde krachten:

  Gegevens van het specifieke project

  Voor welk specifieke project vraag je dit bedrag aan:

  Welk bedrag zouden jullie voor het betreffende project willen aanvragen:

  Gegevens van de stichting

  We ontvangen graag het meest recente jaarverslag, de statuten en indien mogelijk zoveel mogelijk informatie over het project. Deze mogen via onderstaande link worden geüpload.Zijn de documenten groter dan 2MB of heb je meer dan 7 documenten? Mail deze dan naar info@gabrielfb.nl.