Hoe staat je gemeente er financieel/juridisch voor?

Doe de Gemeente Screening met Gabriël

Niemand hoeft gemeenten uit te leggen waarom grip op financiële en juridische plichten essentieel is. Hoe beter je het geregeld hebt, hoe meer tijd je gemeente vrijhoudt om te besteden aan de taak waartoe je geroepen bent: bouwen aan het Koninkrijk van God.

Gemeenten worden door de Belastingdienst en vele andere instanties en het publiek aangesproken als hun financiële en juridische prestaties onvoldoende zijn. Hoe stel je met zekerheid vast of jouw gemeente niets over het hoofd ziet? Waar haal je alle financiële en juridische expertise vandaan om dat vast te stellen? Gewoon door de Gemeente Screening te doen. Samen met Gabriël.

Dit krijg je bij de Gemeente Screening

In een persoonlijk gesprek wordt de huidige situatie besproken. Vervolgens screenen we alles wat relevant is: juridische documenten, zoals de overeenkomsten en statuten, of aan alle eisen voor de ANBI wordt voldaan, verzekeringen, pensioen, etc. Persoonsgebonden situaties rond pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid kunnen ook worden besproken. In de audit leggen we de stand van zaken vast en geven aan welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Waar je tegenaan loopt als zaken niet goed geregeld zijn

Er zijn helaas vele voorbeelden van tegenslagen die je gemeente kunnen overkomen. Dat zijn vaak alledaagse zaken:

  • Een gemeente werd aangeslagen omdat de Belastingdienst met terugwerkende kracht loonheffingen oplegde over vrijwilligersvergoedingen. Zelfs kleine vergoedingen kunnen in de loop der jaren behoorlijke lasten met zich mee brengen.
  • Andere gemeenten lopen tegen problemen aan omdat contracten niet zijn aangepast aan nieuwe wetgeving,
  • De voor de bouw van een nieuwe kerk aangeschafte grond bleek vervuild. Het bestuur werd individueel aansprakelijk gesteld, maar was daar niet voor verzekerd.
  • Veel gemeenten ervaren regelmatig moeilijkheden met de loonadministratie, zoals met loonstroken, jaaropgaven en belastingaangiften.
  • Wat regelmatig opduikt: gaten in de pensioenvoorzieningen.
  • We zien veel moeizame omgang met de ANBI-status en eventuele fiscale consequenties.
  • Hoge drempels bij het aanvragen van financieringen bij banken.

Gabriël legt voor je vast hoe je gemeente ervoor staat op financieel en juridisch gebied en op welke punten actie kan of zelfs moet worden ondernomen.