Waar helpt Gabriël kerken mee?

Juridische diensten

Als kerkelijke gemeente heb je met allerlei juridische diensten te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Overeenkomsten met vrijwilligers, ZZP’rs of (ver)huurders
  • Arbeidsrechtelijke zaken zoals een arbeidscontract of personeelshandboek
  • De dienstbetrekking met de voorganger. Kies je voor loondienst, pseudowerknemerschap of (pseudo)ondernemerschap?
  • Voldoen aan de eisen rondom de ANBI-wetgeving
  • Zijn de statuten nog up to date?

Gabriël kan je helpen met advies over allerlei juridische zaken waar je als kerk mee te maken krijgt. We beschikken ook over modelovereenkomsten waar je gebruik van kunt maken.

Verzekeringen

Als kerk heb je met heel wat risico’s te maken. Je bent verantwoordelijk voor je medewerkers en vrijwilligers. Als hier wat in mis gaat kan je daar als kerk voor aansprakelijk gesteld worden. Datzelfde geldt voor bestuursfouten of als er bijvoorbeeld een dakpan van je kerkgebouw afvalt en voor beschadiging zorgt. Hiervoor kan je als kerk een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Je hebt te maken met een drietal verzekeringen op dit gebied; de algemene aansprakelijkheid, de zorgplicht die je als werkgever hebt en de bestuurdersaansprakelijkheid.

Voor eigendommen van de gemeente kan een inventarisverzekering nuttig zijn. Bij brand, waterschade of andere gebeurtenissen waardoor de spullen verloren kunnen gaan, ben je dan verzekerd van vergoeding. Voor muziekinstrumenten, geluidsapparatuur of een beamer is het ook mogelijk een uitgebreide dekking af te sluiten. Zo ben je dan ook verzekerd voor allerlei ongelukjes op locatie of als er tijdens het vervoeren wat mee gebeurt.

Welke verzekeringen passend zijn is per gemeente verschillend. De adviseur van Gabriël kan je helpen om de risico’s die er voor de kerk zijn inzichtelijk te maken en helpt je om te overwegen welke verzekeringen aan te raden zijn.

Beheer over de reserves

Het is goed om reserves te hebben. Voor onverwachte uitgaven of tegenvallende inkomsten. Welk bedrag aan reserve is wijs? Wij kunnen je helpen om dit vast te stellen. Er zijn hier verschillende modellen voor die we met je kunnen bespreken. Op basis van jullie wensen en de huidige situatie kunnen wij berekeningen maken. Vervolgens is de vraag wat je met dit reservegeld doet. Zet je dit op de spaarrekening of beleg je dit op een voorzichtige wijze? En als je kiest voor beleggen, op welke manier doe je dat? Hoe kan je op een duurzame en verantwoorde wijze beleggen? Ook hier kan Gabriël mee helpen.

Pensioen

Als de gemeente mensen in dienst heeft dan is het gebruikelijk om ook een pensioen voor hen te regelen. Gabriël kan je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen welk pensioen je hen wilt aanbieden. Ook de communicatie naar de medewerkers kan verzorgd worden. Als er al een pensioenregeling is voor de medewerkers die al langere tijd loopt, kunnen wij kijken of dit nog steeds de meest relevante optie is. Omdat de kosten van pensioenregelingen in de loop der jaren sterk zijn gedaald, kan het een behoorlijke besparing opleveren om de pensioenen opnieuw onder de loep te nemen. Met een goed geregeld pensioen, draag je bij aan het geluk van je medewerkers, nu en later.

Boekhouding

Als gemeente is het verstandig om de inkomsten en uitgaven goed bij te houden. Als je gemeente een ANBI-status heeft zijn er ook allerlei eisen op dit gebied. Er moet dan jaarlijks een jaarrekening worden gemaakt die voldoet aan de fiscale eisen. De jaarrekening moet ook op tijd gepubliceerd worden op een website. Het opmaken van de jaarrekening kunnen wij verzorgen. Het boeken van de inkomsten en uitgaven kan je als gemeente zelf doen, maar kan je ook door ons laten doen. Als je het zelf doet hebben wij een online boekhoudpakket waar je gebruik van kunt maken. Wij kunnen ook helpen met het opstellen van een praktische begroting, die aansluit op de rubrieken uit de jaarrekening. Dit geeft een goed beeld in hoeverre de begroting is uitgekomen.

Financieringen

Er kan in bepaalde situaties behoefte zijn aan een stuk financiering, bijvoorbeeld als er geld nodig is voor een nieuw gebouw of pand. Niet altijd kan dat direct worden gefinancierd uit de bijdragen van gemeenteleden of donateurs. Als je ervoor kiest om een deel van het bedrag te laten financieren, kunnen onze adviseurs je helpen daarin de juiste keuze te maken. Als onafhankelijk bureau hebben wij toegang tot meerdere banken waar wij mee samenwerken. Wij stellen de volledige financieringsaanvraag op en begeleiden het proces tot je over het geld kunt beschikken.