Verhalen van ondersteunde projecten 2019-05-10T13:34:54+00:00

Verhalen van projecten die Gabriël heeft ondersteund

Een project van Stichting OHP (Opportunities for Himalayan People)

De stichting OHP Nederland ondersteunt in Nepal  arme, ongeschoolde, werkloze jongeren, alsmede arme (wees-)kinderen en ouderen, met als doel hen te helpen zelfredzame burgers te worden die een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Met de gift hebben zij nieuwe alfabetiseringscursussen kunnen organiseren en ook naailessen voor vrouwen in het gebied Chitwan kunnen verzorgen. Ook worden de plaatselijke kerken bij het geven van deze cursussen betrokken. 

Een project van Phileo

De stichting Phileo wil mensen helpen in Polen wanneer deze een nood hebben en trachten de leefomstandigheden in het algemeen te verbeteren. Dit doet zij vooral samen met, of via lokale kerken en instanties om een relatie te kunnen onderhouden. De hulp aan mensen beperkt zich niet tot gelovigen. Wel streeft de stichting ernaar om door middel van de hulp de onvoorwaardelijke liefde van Christus aan de hulp ontvanger te tonen. Naast het helpen van armen heeft de stichting ook uitdrukkelijk tot doel het evangelie van Jezus Christus te verspreiden, verkondigen en uit te leven. Met de ontvangen gift zullen zij onder andere een weeshuis voorzien van de broodnodige verzorgen en baby spullen.

Een project van Stichting Stéphanos

Stéphanos is een reformatorische stichting die hulp biedt aan de meest kwetsbaren in Malawi en Zambia, namelijk (wees-)kinderen. Ook hun familie en dorpsgenoten profiteren hiervan. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk en onderwijs, met de Bijbel in de hand. Het doel van het verschaffen van hulp in Malawi, is het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid. In Zambia zijn de werkzaamheden hoofdzakelijk gericht op evangelisatie. Met de ontvangen gift hebben zij de 220 weeskinderen die opgenomen zijn in het Day Care programma ondersteund. Ze hebben 5 keer in de week een warme maaltijd ontvangen in ons dagzorgcentrum. Voor veel kinderen zijn de maaltijden die ze bij Day Care krijgen de enige maaltijden. Ook ontvingen deze kinderen schoolmaterialen, onderwijs en medische zorg. Éen keer zijn deze families bezocht om de thuissituatie van de kinderen te bekijken.

Een project van Tamam

Tamam Nederland is een hulporganisatie die zich richt op straatkinderen in de regio Kaapstad. Tamam werkt vanuit relaties. Ze willen niet alleen aanwezig zijn, maar verschil maken in de levens van straatjongeren door te werken aan duurzame verandering. Ze willen de hele mens tot zijn of haar bedoeling laten komen. Met de ontvangen gift willen zij de koffiekamer, een ontmoetingscentrum voor de jongeren die zij helpen, vaker te openen om hen hulp te bieden bij het aanleren van vaardigheden en counseling.

Neem gerust contact met ons op

Zielhorsterweg 71
3813ZX Amersfoort
E-mail: info@gabrielfb.nl
Tel: 033-4556555

global $wp; $current_url = home_url(add_query_arg(array(),$wp->request));