40-dagentijd privacyverklaring2024-07-12T08:55:59+01:00

PRIVACYVERKLARING behorende bij het project ¨40 dagentijd¨

Laatst bijgewerkt: 24-12-2020

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in het kader van het project ’40-dagentijd’. Het project ¨40 dagentijd is een jaarlijks terugkerend project van Gabriël Financiële Bescherming en Stichting Encour.¨ Hierna gebruiken we de termen “wij”, “ons” of “onze” om daarmee naar beide organisaties te verwijzen.

Wij hechten er waarde aan uw persoonlijke informatie ten beschermen en aan het transparant zijn over wat wij ermee doen, ongeacht hoe u met ons omgaat. Dat wil zeggen, of u voor ons wilt werken of vrijwilligerswerk wilt doen, wilt doneren, onze diensten wilt gebruiken, informatie wilt, wilt trainen of meer wilt weten over wat wij doen.

We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden. Wij zijn verplicht om u de informatie in deze Privacyverklaring te verstrekken onder de toepasselijke wetgeving die omvat:

De wet ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (AVG) van 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).

de voorschriften voor privacy en elektronische communicatie (EC-Directive) 2003.

We zullen niets doen met uw gegevens die u redelijkerwijs niet zou verwachten. Houd er rekening mee dat we ons inzetten om de persoonlijke informatie van gebruikers van onze services te beschermen en op gepaste wijze te behandelen. We publiceren deze privacyverklaring om u te laten weten hoe wij omgaan met persoonlijke informatie.

Deze privacyverklaring vertelt u over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op:
E-mail: info@gabrielfb.nl

Wat is persoonlijke informatie
Onder deze privacyverklaring valt persoonlijke informatie. Informatie over u individueel, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en uw persoonlijke voorkeuren, interesses (inclusief religieuze opvattingen) en andere informatie die u met ons kunt delen enz.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we
We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan:

  1. … wanneer u onze organisatie websites bezoekt.
    U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens over uzelf bekend te maken, inclusief uw e-mailadres. Onze webserver kan anonieme informatie verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zoals het IP-adres en domein dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, browsertype, de website waar u vandaan kwam om toegang te krijgen tot onze website, de pagina die u bezocht en verlaten hebt, iedere pagina binnen onze website die wordt bekeken door dat IP-adres en het land waar u zich bevindt. We gebruiken deze informatie om de prestaties van onze website te controleren (zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijdsbesteding, bekeken pagina’s, enz.) En voor onze operationele doeleinden, zoals werken aan een voortdurende upgrade van onze website.

2 … wanneer u ons rechtstreeks persoonlijke informatie geeft.
We kunnen informatie over u verzamelen en opslaan wanneer u met ons communiceert via onze  websites. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u …

… gebruik maakt van een van de contactformulieren op onze website;
… ons werk steunt via een donatie;
… zich inschrijft voor een evenement;
… zich registreert voor een van onze (e-mail) diensten;
… ons feedback geeft;
…een klacht indient;
… correspondeert met een vertegenwoordiger van Kerst voor Jou!.

3 … als u ons indirect informatie geeft.
Wanneer u met ons communiceert op sociale mediaplatformen zoals Facebook (Messenger), WhatsApp, Twitter, Instagram of LinkedIn, kunnen we ook wat persoonlijke informatie over u verkrijgen. De informatie die we ontvangen, is afhankelijk van de privacyvoorkeuren die u op elk platform hebt ingesteld en van het privacybeleid van elk platform. Raadpleeg hun privacyverklaring om uw instellingen op deze platforms te wijzigen. We kunnen ook informatie over uw bezoek aan onze website verkrijgen, bijvoorbeeld de pagina’s die u bezoekt en hoe u door de website navigeert, door cookies te gebruiken. Raadpleeg het gedeelte Cookies in deze privacyverklaring voor meer informatie.

Als je 16 jaar of jonger bent
Als u 16 jaar of jonger bent, moet u toestemming van uw ouder / voogd vragen voordat u ons persoonlijke informatie verstrekt.

Welke informatie kunnen we verzamelen?
Wanneer u telefonisch, per post, persoonlijk of online contact met ons opneemt, kunnen we informatie over u verzamelen (in deze privacyverklaring aangeduid als ‘persoonlijke informatie’). Dit kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, functie en gegevens over uw opleiding en loopbaan zijn en andere informatie die betrekking heeft op u persoonlijk en die u mogelijk wilt geven aan ons. De wet op de gegevensbescherming erkent dat bepaalde soorten persoonlijke informatie gevoeliger zijn. Dit staat bekend als ‘gevoelige’ of ‘speciale categorie’ persoonlijke informatie en betreft informatie die raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen en politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, genetische of biometrische gegevens, informatie over gezondheid of gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid onthult.

Hoe en waarom gebruiken we informatie?
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

– Het aanbieden van de diensten/producten omtrent de 40-dagentijd.
– Donatie verwerking: wij zullen persoonlijke informatie verwerken die u verstrekt om eenmalige of doorlopende donaties te beheren.
– Reageren op een verzoek: als u contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u antwoord te geven.
– Fondsenwerving of direct marketing: we sturen u alleen marketinginformatie per e-mail als u ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming intrekt en vervolgens weer aanmeldt om marketinginformatie opnieuw te ontvangen, kan uw meest recente voorkeur in de plaats treden.
– Monitoring en evaluatie: we kunnen uw informatie gebruiken om de huidige en toekomstige levering van onze services te verbeteren. Om dit te doen, kunnen we diensten van serviceproviders gebruiken.
– Een aanvraag verwerken om met ons samen te werken: we kunnen uw informatie verwerken als u een aanvraagformulier verzendt of invult, of ons uw cv of gegevens met betrekking tot een mogelijkheid om met ons samen te werken stuurt, om uw geschiktheid te evalueren en op u te reageren.
– Transactionele doeleinden: we zullen uw persoonlijke informatie moeten gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan voor goederen of diensten.
– Het leveren en ontwikkelen van onze website: we kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u toegang te geven tot onze website, uw ervaring te personaliseren en deze verder te verbeteren en verder te ontwikkelen.
– Administratie: we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een ​​klacht vast te leggen en af ​​te handelen, om een ​​verzoek te registreren om geen verdere informatie over de marketing te ontvangen, om vast te leggen wat onze vrijwilligers voor ons hebben gedaan en voor andere essentiële doeleinden voor interne archivering.
– Bescherming van uw vitale belangen: wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken wanneer wij redelijkerwijs denken dat er een risico bestaat op ernstige schade of misbruik voor u of iemand anders.
– Marktonderzoek en enquêtes: we kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of marktonderzoek om ons te helpen onze website, fondsenwerving, services en strategische ontwikkeling te verbeteren. Deelname is altijd vrijwillig en er zullen geen individuen geïdentificeerd worden als resultaat van dit onderzoek, tenzij u ermee instemt dat wij uw feedback publiceren.
– Juridische, regelgevende en fiscale naleving: waar nodig zijn we onderworpen aan een wettelijke verplichting, we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om aan die verplichting te voldoen.
– Profilering: we proberen onze producten/diensten en de communicatie hierover zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Dit omvat het volgende: analyseren, verzamelen en combineren van (sensitieve) persoonsgegevens met als doel u in een categorie te kunnen classificeren. Door middel van profilering kunnen we het profiel en de bijbehorende interesses afleiden en in welke inhoud u mogelijk geïnteresseerd bent. Profilering kan een impact hebben op uw privacy. Dit kan te wijten zijn aan onjuiste of verouderde gegevens die categorieën aan u hebben gekoppeld. Als het bovenstaande het geval is, kunt u contact opnemen met info@gabrielfb.nl. We zullen dan verdere maatregelen nemen, zoals het resetten van uw profiel.

Met wie delen we uw informatie?
We zullen uw informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is verkregen. We zullen onder geen beding uw persoonlijke informatie verkopen of delen met derden voor hun eigen doeleinden, en u zult geen marketing ontvangen van andere bedrijven, liefdadigheidsinstellingen of andere organisaties als resultaat van het verstrekken van uw gegevens aan ons.

We zullen uw gegevens alleen delen voor de volgende doeleinden:
Externe leveranciers: het is mogelijk dat we uw informatie moeten delen met data-hostingproviders of serviceproviders die ons helpen onze services, projecten of fondsenwervende activiteiten en beroepen te leveren. Deze providers zullen alleen handelen volgens onze instructies en zijn onderworpen aan precontractuele controle en contractuele verplichtingen die strikte bepalingen inzake gegevensbescherming bevatten. Waar wettelijk verplicht: we zullen voldoen aan verzoeken waar openbaarmaking wettelijk is vereist. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de overheid voor fiscale onderzoeksdoeleinden, of aan wetshandhavingsinstanties voor het voorkomen en opsporen van criminaliteit. We kunnen uw informatie ook delen met de hulpdiensten als we redelijkerwijs denken dat er een risico bestaat op ernstig letsel of misbruik van u of iemand anders. We streven er altijd naar ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie alleen door die derden wordt gebruikt voor legale doeleinden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Websites en informatie van derden
De 40-dagentijd kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden zoals andere organisaties, Sponsors, Content Providers en Adverteerders. Zodra u op een link of knop voor een externe site heeft geklikt, verlaat u de site en wordt u naar sites geleid die wij niet beheren en is ons privacybeleid niet langer van toepassing op die sites. U moet het privacybeleid van de website van derden lezen over hoe persoonlijke informatie zal worden gebruikt. We bieden ook inhoud die door derden is gemaakt op bepaalde delen van onze Sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke Content Providers of websites van derden.

Hoe beschermen we uw informatie?
We gebruiken technische en bedrijfsorganisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. We beperken de toegang tot informatie op basis van need-to-know en nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze mensen zich ervan bewust zijn dat dergelijke informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

We controleren regelmatig wie toegang heeft tot de informatie die we hebben om ervoor te zorgen dat uw informatie alleen toegankelijk is door voldoende opgeleid personeel en vrijwilligers. Onze online formulieren worden altijd gecodeerd en ons netwerk wordt beschermd en routinematig gemonitord. Als u uw creditcard of betaalkaart gebruikt om aan ons te doneren, iets koopt of online boekt, geven we uw kaartgegevens veilig door aan onze betalingsverwerkingspartners. We doen dit in overeenstemming met de industrienormen en slaan de details niet op onze website op. Houd er echter rekening mee dat er altijd inherente risico’s zijn bij het verzenden van informatie via openbare netwerken of met behulp van openbare computers en we kunnen niet 100% de beveiliging van gegevens (inclusief persoonlijke informatie) garanderen die zijn bekendgemaakt of verzonden via openbare netwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
We zullen uw persoonlijke gegevens met betrekking tot financiële transacties bewaren zolang de wet ons dit vereist voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden (die tot zes jaar na een bepaalde transactie kunnen zijn).

Als u ons verzoekt om de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van marketing stop te zetten, kunnen we in sommige gevallen uw gegevens toevoegen aan een onderdrukkingsbestand zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek om niet gecontacteerd te worden.

Met betrekking tot andere persoonlijke informatie, zullen we deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, rekening houdend met de richtlijnen die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn verstrekt.

Hoe zit het met internationale overdracht van persoonlijke informatie?
We kunnen de diensten van een leverancier buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebruiken, wat betekent dat uw persoonlijke informatie buiten de EER wordt overgedragen, verwerkt en opgeslagen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de juridische bescherming van persoonlijke informatie in landen buiten de EER in het algemeen niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat in de EER wordt geboden.

We ondernemen echter stappen om geschikte voorzorgsmaatregelen in te voeren om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer deze door de leverancier wordt verwerkt, zoals het aangaan van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Door uw persoonlijke gegevens bij ons in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking op een locatie buiten de EER.

Wat zijn uw rechten op uw persoonlijke informatie?
Wetgeving op het gebied van gegevensbescherming geeft u het recht toegang te vragen tot persoonlijke informatie over u die door Gabriël wordt verwerkt en om eventuele onjuistheden te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te wissen, ons te vragen onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een brief (of een e-mail) sturen en deze samen met kopieën van twee afzonderlijke identificatiedocumenten verzenden die uw identiteitsbewijs met foto bevatten en uw adres bevestigen, zoals een paspoort, rijbewijs of energierekening. Geef ook aanvullende informatie op die relevant is voor de aard van uw contact met ons, omdat dit ons kan helpen uw gegevens te vinden.

U kunt ons de documenten per post sturen naar:
Functionaris voor gegevensbescherming
Gabriël

Zielhorsterweg 71,
​3813 ZX,
​Amersfoort,
​Nederland

U kunt ook een kopie van het formulier e-mailen met scans of foto’s van uw twee identiteitsformulieren naar:
info@gabrielfb.nl. We zullen binnen 30 dagen reageren, na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag en kopieën van uw identificatiedocumenten.

Hoe kunt u een klacht indienen of een probleem melden?
Als u meer informatie wenst, of als u vragen hebt over dit beleid, of een formele klacht in wilt dienen over onze aanpak van gegevensbescherming, of om privacykwesties aan te kaarten, neem dan contact op met Gabriël:
E-mail info@gabrielfb.nl
Adres: Gabriël, Zielhorsterweg 71, 3813 ZX, Amersfoort, Nederland

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, volgt u onze klachtenprocedure. Als u niet tevreden bent met de reactie die u ontvangt, kunt u uw bezorgdheid uiten bij de relevante wettelijke instantie:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG, Nederland

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar en opgeslagen op uw apparaat wanneer u een website bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt door website-eigenaren om u een goede ervaring te bieden terwijl u bladert, en ook om informatie te verstrekken die website-eigenaren kan helpen websites te verbeteren. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we een “cookie” op uw computer plaatsen om uw bezoek bij te houden. De cookie fungeert als een identificatiekaart en stelt onze website in staat u te identificeren en informatie te behouden die relevant is voor de interactie met onze website. De cookie stelt ons in staat uw bezoek aan de website te volgen, zodat we uw gebruik van onze website beter kunnen begrijpen en aanpassen om beter aan uw behoeften te voldoen.

Welke cookies gebruiken we en met welk doel?
We hebben de cookies die op onze site worden gebruikt onderverdeeld in categorieën: functionele cookies, prestatiecookies. Elk van deze categorieën wordt hieronder uitgelegd, samen met details over de specifieke gebruikte cookies, hoewel we binnen elke categorie op elk gewenst moment aanvullende of alternatieve cookies kunnen gebruiken.

Houd er rekening mee dat derden (inclusief bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten zoals webverkeeranalyseservices) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk prestatiecookies of advertentiecookies.

Functionele cookies
Deze verbeteren uw ervaring tijdens het gebruik van de site door u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site, bijvoorbeeld door toegankelijkheidsvoorkeuren te onthouden.

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat om de prestaties van onze website te controleren en te verbeteren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat bezoeken te tellen, verkeersbronnen te identificeren en te zien welke delen van de site het populairst zijn.

Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om verkeer op onze website te monitoren en op te volgen door gebruik te maken van de Google Analytics-interface.

Hoe kan ik het gebruik van cookies controleren?
De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, tenzij u uw browserinstellingen wijzigt. Als u de cookies wilt beperken, blokkeren of verwijderen die door websites zijn ingesteld, kunt u dit over het algemeen doen via uw browserinstellingen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’ van uw internetbrowser.

Let op: als u uw internetbrowser-voorkeuren instelt om alle cookies te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze site. Tenzij u uw internetbrowserinstellingen hebt aangepast om cookies te blokkeren, zal onze site cookies plaatsen.

Wanneer veranderen we onze Privacyverklaring?
Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Raadpleeg deze pagina daarom af en toe om te zien of we updates of wijzigingen hebben toegevoegd.

KLANTEN ERVARINGEN

 -Ton de Gooijer-

“De verschillende opties zijn keurig gemaild en voor mij was daardoor snel duidelijk wat voor mij de beste optie was.”

Waardering: 10,0

-René Ruitenberg-

“Wie doet zoiets in deze tijd? Geweldig dat alle winst naar goede doelen gaat!”

Waardering: 9,5

0

-Durk Muurling-

“Ik ben in mijn dagelijks werk als voorganger altijd druk met zorg aan mensen, maar voor mijzelf zorgen is niet mijn sterkste kant. Daarom ben ik blij dat Gabriël mijn verzekeringen verzorgt en dat ik voor financiële raad altijd bij hen terecht kan. Kan ik lekker met mensen aan de gang!”

Waardering: 9,5

-Judith Bakker-

“Prettig. Vanaf het begin leek de adviseur meteen een bekende van me. Direct antwoord in begrijpelijke taal.”

Waardering: 10,0

NIEUWS & ARTIKELEN

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag ligt weer achter ons. Onze koning, hield in het 10e jaar van zijn koningschap voor de 11e keer de traditionele troonrede. Daarin klonk door dat in 2024 de minima meer te besteden moeten krijgen, om zo de toenemende armoede in ons land te beperken. Kort voor prinsjesdag is nog twee miljard vrijgemaakt om dit doel te bereiken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door de accijnzen op tabak en alcohol te verhogen en dit te gebruiken voor armoedebestrijding. Ruim de helft van dat geld gaat naar het kindgebonden budget. Ook de maximale huurtoeslag gaat omhoog. De zorgtoeslag valt in 2024 juist lager uit dan dit jaar. Verder is er een streven naar een “thuis voor iedereen”. Het streven is dat er voldoende betaalbare woningen komen. ‘Herstel van vertrouwen’ is een ander belangrijk thema. In een land waar steeds minder vertrouwen is en tegenstellingen steeds harder en extremer worden. Voor mensen die van buitenaf naar ons land kijken, lijkt Nederland een welvarend [...]

21 september 2023|
Ga naar de bovenkant