Prinsjesdag ligt weer achter ons. Onze koning, hield in het 10e jaar van zijn koningschap voor de 11e keer de traditionele troonrede. Daarin klonk door dat in 2024 de minima meer te besteden moeten krijgen, om zo de toenemende armoede in ons land te beperken. Kort voor prinsjesdag is nog twee miljard vrijgemaakt om dit doel te bereiken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door de accijnzen op tabak en alcohol te verhogen en dit te gebruiken voor armoedebestrijding. Ruim de helft van dat geld gaat naar het kindgebonden budget. Ook de maximale huurtoeslag gaat omhoog. De zorgtoeslag valt in 2024 juist lager uit dan dit jaar. Verder is er een streven naar een “thuis voor iedereen”. Het streven is dat er voldoende betaalbare woningen komen. ‘Herstel van vertrouwen’ is een ander belangrijk thema. In een land waar steeds minder vertrouwen is en tegenstellingen steeds harder en extremer worden. Voor mensen die van buitenaf naar ons land kijken, lijkt Nederland een welvarend land met mooie sociale voorzieningen, maar zijn we dat nog?……zo liet de koning doorklinken.

De miljoenennota van dit jaar wordt beleidsarm genoemd. Dit komt doordat het kabinet nu demissionair is. Belangrijke binnenlandse besluiten moeten worden uitgesteld en doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Wat betekent dit concreet voor jou? Wij hebben de meest opvallende zaken in onderstaand overzicht voor je in kaart gebracht.

Belasting over inkomen
De belasting die je betaalt over je inkomen gaat voor de meesten iets omhoog. Veel mensen betalen nu over het grootste deel van hun inkomen 36,93%. Volgend jaar wordt dat verhoogd naar 36,97%. Voor een inkomen boven de €75.624 gaat het tarief naar 49,5 %.

Voor AOW-gerechtigden wordt de belasting ook met dezelfde percentages aangepast. De extra lage tariefschijf met een belasting van 19,07% voor een inkomen tot €38.139 (geboren voor 1946) en €40.077 (geboren na 1946) blijft bestaan. Van €38.139 (of €40.077) tot €75.624 betalen zij dan ook 36,97% en daarboven 49,5%.

Belasting over spaar- en beleggingsgelden
De nieuwe belastingheffing over vermogen zal vanaf het belastingjaar 2027 gaan gelden in plaats van 2026. De belastingdienst gaat vanaf dan uit van het werkelijke rendement over je spaargeld, schulden en beleggingen.

In 2024 gaat de belasting over vermogen met 2% omhoog naar 34%. Het vrijgestelde vermogen blijft gelijk met €57.000 per persoon.

Heffingskortingen
“Arbeid moet lonen”, is ook een belangrijk thema in de miljoenennota. Hiervoor wordt de maximale arbeidskorting verhoogd met €501 in 2024. De arbeidskorting wordt verhoogd voor de lage en de middeninkomens. Ook de maximale algemene heffingskorting gaat iets omhoog naar €3.374.

Hypotheek
Vooralsnog verandert er niets aan de regels rond hypotheekrenteaftrek. Waar je rekening mee moet houden als je een (nieuwe) hypotheek wilt sluiten, is dat de hoogte daarvan volgend jaar mede afhankelijk wordt van het energielabel van het huis.

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting blijft gelijk. Wel is de vrijstellingsdrempel van overdrachtsbelasting voor starters verhoogd van €440.000 naar €510.000, waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van deze vrijstelling.

Belasting over de eigen woning
Als je een eigen huis hebt, moet je een deel van de waarde ervan optellen bij je inkomen voor je belastingaangifte. Dit zogenoemde eigenwoningforfait hangt nauw samen met de WOZ-waarde van je huis. Voor de meeste mensen is die een stuk hoger geworden. Daardoor is de kans groot dat je in 2024 meer belasting hierover moet betalen.

Schenken voor de eigen woning
Het kabinet wil de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning afschaffen vanaf 1 januari 2024. De spreidingsmogelijkheid was al afgeschaft in 2023. Wel kan je gebruik blijven maken van de verhoogde schenkvrijstelling van €28.947 aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Deze schenking is vrij te besteden.

Huren
Huurders met een laag inkomen komen in 2024 in aanmerking voor extra huursubsidie. Het gaat om een bedrag van maximaal €34 per maand. Verder moet er begin volgend jaar een wet komen die ervoor zorgt dat huren voor mensen met een middeninkomen betaalbaar blijft.

Energiebelasting
Dit jaar zijn de belastingen op energie enorm gestegen. Maar omdat er een prijsplafond was, heeft bijna niemand daar iets van gemerkt. Als het prijsplafond in 2024 verdwijnt, gaan de meeste huishoudens flink meer betalen voor gas en elektriciteit. Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis gaat het gemiddeld om ruim € 600 per jaar meer dan in 2022.

Zorgkosten
Ook de verzekering voor ziektekosten wordt weer duurder. Naar verwachting stijgt de premie van de basisverzekering met zo’n €12 per maand. De zorgtoeslag daalt in 2024 juist iets. Wel blijft het eigen risico met €385 gelijk.

Brandstof
De belasting op brandstof is tijdelijk verlaagd, maar dat stopt in 2024. Volgens berekeningen wordt benzine daardoor per liter € 0,21 duurder en diesel € 0,13. Of dit doorgaat, is nog de vraag. Het lijkt er namelijk op dat de meerderheid van de Tweede Kamer tegen deze plannen is. Als kleine pleister op de wonde stijgt de onbelaste vergoeding voor zakelijke reiskosten van € 0,21 naar € 0,23.

Wijzigingen
Wat er wel en niet van de Miljoenennota 2024 terecht komt, moeten we afwachten. Waar er normaal gesproken na Prinsjesdag weinig of geen grote wijzigingen zijn, zou dat dit jaar wel eens anders kunnen uitpakken. De Tweede Kamer is over veel zaken behoorlijk verdeeld. Bovendien kunnen veel onderwerpen door de partijen ‘politiek’ worden gemaakt. Dit om een bepaald standpunt duidelijk en maken of dat men zich juist wil onderscheiden en een verschil wil benadrukken. Bijna alle partijen hebben al voorstellen voor aanpassingen gedaan. Die gaan van de benzineprijs tot de belasting voor de lagere – en middeninkomens en van de hoogte van het minimumloon tot de prijs van openbaar vervoer. Tijdens de Algemene Beschouwingen gaan de leden van de Tweede Kamer over al deze kwesties met het demissionaire kabinet – en elkaar – in debat.