Belastingaangifte 2023
voor particulieren

Via onderstaand formulier vul je de gegevens in waarmee we de aangifte voor je in orde maken. Wanneer je het formulier hebt ingevuld wordt deze automatisch naar Gabriël verzonden en ontvang je een bevestiging per e-mail. Wanneer wij vragen hebben of er blijkt uit het formulier dat er iets op jou van toepassing is waar we meer over moeten weten, dan nemen we contact met je op.

Hebben wij vorig jaar ook jouw belastingaangifte gedaan? Vul dan dit verkorte formulier in.

Invullijst nieuwe belastingklanten

  Jouw naam:

  E-mailadres:

  Persoonlijke situatie in 2023:

  Naam van je echtgenoot:

  - Is het huwelijk in 2023 aangegaan?

  janee

  Per datum*:

  - Ben je in 2023 verhuisd?

  janee

  Per datum*:

  Naam van je geregistreerd partner:

  - Is het geregistreerd partnerschap in 2023 aangegaan?

  janee

  Per datum*:

  - Ben je in 2023 verhuisd?

  janee

  Per datum*:

  Naam van de persoon met wie je samenwoont:

  - Wil je samen aangifte doen? (dit is gebruikelijk):

  janee

  - Stonden jullie heel 2023 op hetzelfde adres ingeschreven?

  janee

  - Is in 2023 het samenwonen gestart?

  janee

  Per datum*:

  - Ben je in 2023 verhuisd?

  janee

  Per datum*:

  Naam van je ex-partner:

  - Wil je samen aangifte doen?

  janee

  - Stonden jullie heel 2023 op hetzelfde adres ingeschreven?

  janee

  - Ben je in 2023 verhuisd?

  janee

  Per datum*:

  Heb je kinderen die zijn geboren na 2004?

  Zie toelichting 1

  Ik heb een kind dat na 2004 geboren is

  In 2023 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2023 minder dan 6 maanden thuis gewoond

  Ik heb een tweede kind dat na 2004 geboren is

  In 2023 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2023 minder dan 6 maanden thuis gewoond

  Ik heb een derde kind dat na 2004 geboren is

  In 2023 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2023 minder dan 6 maanden thuis gewoond

  Ik heb een vierde kind dat na 2004 geboren is

  In 2023 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2023 minder dan 6 maanden thuis gewoond

  Bankrekeningen en andere bezittingen

  - Had je op 01-01-2023 meer dan € 57.000 (voor 2 volwassenen € 114.000) aan spaargeld, levensverzekeringen met waarde in box 3, beleggingen, of ander (box 3) vermogen? Zie toelichting 2

  janee

  Hypotheken en schulden

  - Heb je een hypotheek?

  janee

  - Is deze hypotheek gesloten na 28-10-2012?

  janee

  Per datum*:

  - Is het hypotheekbedrag volledig gebruikt voor aankoop of verbetering van de woning? Zie toelichting 3

  janee

  - Heb je een woning verkocht vóór 28-10-2012?

  janee

  - Heb je in de periode 2005 - 2023 een woning met overwaarde verkocht?

  janee

  - Is de overwaarde helemaal bestemd voor de nieuwe woning? Zie toelichting 3

  janee

  - Heb je in 2023 kosten gehad voor de aankoop van een woning of de wijziging van je hypotheek?

  janee

  - Heb je nog een andere schuld (bijvoorbeeld bij familie, instelling of bank)?

  janee

  - Is het bij een instelling of bank, dan ontvangen we graag de jaaropgaaf.
  - Is het bij familie, dan ontvangen we graag de volgende gegevens:
  1) Datum afsluiten lening
  2) Schuld op 1 januari 2023
  3) Schuld op 31 december 2023
  4) Betaalde rente in 2023
  5) Voorletters en achternaam van de uitlener
  6) BSN van de uitlener
  7) Straat en huisnummer van de uitlener
  8) Postcode en woonplaats van de uitlener

  Lijfrentes

  Heb je in 2023 premies betaald voor een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? Zie toelichting 4

  - Aanvrager

  janee


  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven de volgende gegevens in: Rekening- of polisnummer en de betaalde premie of inleg per jaar.

  - Partner

  janee


  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven de volgende gegevens in: Rekening- of polisnummer en de betaalde premie of inleg per jaar.

  Arbeidsongeschiktheid

  Heb je in 2023 premies betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering? Zie toelichting 5

  - Aanvrager

  janee


  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven de volgende gegevens in: Rekening- of polisnummer en de betaalde premie of inleg.

  - Partner

  janee


  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven de volgende gegevens in: Rekening- of polisnummer en de betaalde premie of inleg.

  Aftrekposten en bijzondere inkomsten

  Zie toelichting 6

  - Hoeveel niet-vergoede zorgkosten heb je in 2023 gemaakt die aftrekbaar zijn? (Er geldt een drempel voor de aftrekbaarheid van zorgkosten. De hoogte van de drempel is afhankelijk van je inkomen. Deze is in de regel minimaal € 300 en kan oplopen tot enkele duizenden euro's. Alleen als je boven de drempel komt heeft het zin om deze kosten in te vullen.) Graag ontvangen wij een specificatie van de gemaakte zorgkosten.

  - Heb je in 2023 giften gegeven aan een goed doel met een ANBI-status? Vul dan hieronder per gift het bedrag in, de naam en het identificatienummer (RSIN) van de ANBI. Het RSIN is vaak te vinden op hun website of kan je hier opzoeken. Als je deze niet kan vinden, vul dan de plaatsnaam van de ANBI in.

  janee

  Heb je meer dan 5 giften gegeven die je wilt opgeven? Lever dan bij de 'Benodigde documenten' een overzicht aan met de overige giften inclusief het RSIN nummer.

  - Heb je in 2023 giften gegeven aan een goed doel met een ANBI-status waarmee in een overeenkomst is vastgelegd dat deze giften voor minimaal 5 jaar gegeven worden? Vul dan per gift waarvoor dit van toepassing is het bedrag in, de naam en het identificatienummer (RSIN) van de ANBI. Het RSIN is vaak te vinden op hun website of kan je hier opzoeken. Als je deze niet kan vinden, vul dan de plaatsnaam van de ANBI in.

  janee

  Heb je meer dan 3 giften gegeven die je wilt opgeven? Lever dan bij de 'Benodigde documenten' een overzicht aan met de overige giften inclusief het RSIN nummer.

  - Heb je in 2023 partneralimentatie betaald (betreft geen kinderalimentatie)?

  janee

  - Hoeveel partneralimentatie heb je betaald?

  - Heb je in 2023 partneralimentatie ontvangen?

  janee

  - Hoeveel partneralimentatie heb je ontvangen?

  - Had je kosten voor een ernstig gehandicapte persoon die bij jou thuis verbleef?

  janee

  - Hoeveel kosten heb je in 2023 gemaakt voor het tijdelijk verblijf van deze persoon? Het gaat hierbij om de situatie waarbij diegene in een AWBZ-instelling woont en 21 jaar of ouder is.

  BENODIGDE DOCUMENTEN

  We adviseren je om de nodige documenten via onze Digimap veilig te uploaden. Wil je dit niet? Dan kun je via onderstaande mogelijkheid de stukken uploaden indien deze van toepassing zijn. Lukt het niet via de Digimap? Neem dan contact met ons op.

  PDF document met de machtigingscode

  wel van toepassingniet van toepassing

  Jaaropgaven hypotheek

  wel van toepassingniet van toepassing

  Jaaropgaven inkomsten 2023 (loondienst, uitkering of pensioen)

  wel van toepassingniet van toepassing

  Specificatie inkomsten uit overig werk 2023

  wel van toepassingniet van toepassing

  Specificatie uitgaven rondom inkomsten overig werk

  wel van toepassingniet van toepassing

  Nota van afrekening van de notaris bij aan-/verkoop woning (inclusief bijlagen)

  wel van toepassingniet van toepassing

  Jaaroverzicht lijfrente en Uniform pensioenoverzicht met Factor A van 2022

  wel van toepassingniet van toepassing

  Jaaroverzicht arbeidsongeschiktheidsverzekering

  wel van toepassingniet van toepassing

  Aangifte Inkomstenbelasting 2022

  wel van toepassingniet van toepassing

  Specificatie giften per ANBI-instelling

  wel van toepassingniet van toepassing

  Upload hieronder direct de documenten die van toepassing zijn
  Zijn de documenten groter dan 2MB of heb je meer dan 7 documenten? Mail deze dan naar info@gabrielfb.nl.  Niet genoemde onderdelen

  We gaan er vanuit dat onderstaande zaken niet op jou van toepassing zijn in 2023. Wil je het aangeven als dit wel zo is?

  Betaalde je erfpacht voor een woning?

  wel van toepassingniet van toepassing

  Je hebt hier gekozen voor ja, vul hieronder het bedrag in dat je betaald hebt in 2023.

  Had je een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie?

  wel van toepassingniet van toepassing

  Ontving je huurinkomsten uit je woning?

  wel van toepassingniet van toepassing

  Had je een tweede woning?

  wel van toepassingniet van toepassing

  Ontving je OV-vergoeding voor woon-werkverkeer die niet vergoed zijn door je werkgever?

  wel van toepassingniet van toepassing

  Toeslagen en Aangifte 2024

  Verwacht je in 2024 een grote inkomenswijziging (van minimaal 15%)? Of een grote wijziging in je hypotheek of andere aftrekposten? Dan kan het nuttig zijn om de Voorlopige Aangifte aan te passen. Dit kunnen wij voor je verzorgen. Als je gebruik maakt van Mijn Gabriël Service + Belasting dan doen we dit gratis voor je. In andere situaties doen we dit op uurtarief. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan in onderstaand opmerkingenveld in wat er in 2024 gaat veranderen.

  Hierbij geef ik toestemming dat Gabriël mijn gegevens mag verwerken, opslaan en versturen aan de belastingdienst

  ja

  Opmerkingen

  Vul hier je eventuele opmerkingen in:

  TOELICHTING 1 Kinderen
  Heb je meer dan 4 kinderen die je wilt opgeven in het formulier? We verzoeken je dan om de gegevens van die kinderen in het opmerkingenveld te vermelden.

  TOELICHTING 2 Bankrekeningen andere bezittingen
  Wanneer je aangeeft meer dan de vrijstelling aan vermogen en bezittingen te hebben, dan hebben we een overzicht nodig van de waarde van dat vermogen op 1 januari 2023.

  Onder dit vermogen valt het volgende:

  • Betaal-, spaar-, en beleggingsrekeningen van jou en ook van je minderjarige kinderen.

  • Opgave van de WOZ waarde van een extra woning of woningen (dit is niet de woning waar je in woont).

  • Levensverzekeringen met een opgebouwde waarde. Graag het polisblad meesturen, zo kunnen we beoordelen onder welke regelgeving deze polis valt.

  • Uitgeleend geld en vorderingen.

  • Contant geld boven de € 560.

  • Rechten op periodieke uitkeringen.

  • Premiedepots voor lijfrente- of kapitaalverzekeringen.

  • Aandeel VVE; als je een woning hebt die onderdeel is van een VvE dan is het vermogen van de VvE, voor het percentage van jouw aandeel, jouw vermogen.

  • Virtuele betaalmiddelen zoals Bitcoins.

  • Spullen die je verhuurde of als belegging had. Denk aan een camper die je structureel verhuurd of een kunstobject met een aanzienlijke waarde die je houdt als belegging.

  • Negatief vermogen / schulden (doorlopend krediet, persoonlijke lening, hypothecaire lening die niet gebruikt is voor de woning waar je in woont, etc.).

  • Bevind je je in een situatie waarin een woning of belegging geschonken is aan bijvoorbeeld de kinderen en de ouders hebben het vruchtgebruik? Dan kan het zijn dat dit als vermogen moet worden opgenomen. Neem in deze situatie contact met ons op.

  TOELICHTING 3 Hypotheken
  De hypotheek (of de overwaarde bij verkoop) is niet volledig gebruikt voor aankoop woning of woningverbetering als er sprake is van bijvoorbeeld: het meefinancieren van een boete, dubbele maandlasten, gekochte spullen/goederen of voor de aanvulling van de spaarrekening.

  TOELICHTING 4 Lijfrentes
  Factor A 2022
  Als je premies voor een lijfrente hebt betaald, dan ontvangen wij graag de aangroei van je pensioen in 2022 (= factor A 2022). De factor A kun je vinden in je Uniform Pensioenoverzicht 2023 of opvragen bij je pensioenuitvoerder. Op mijnpensioenoverzicht.nl is deze helaas niet te vinden. Hiervoor is echt het pensioenoverzicht nodig van de organisatie waar jij nu pensioen opbouwt.

  Ingelegde premie lijfrente 2023
  Totaalbedrag van betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen en/of lijfrenterekeningen. Sommige maatschappijen noemen dit een pensioengatverzekering of pensioenrekening.

  TOELICHTING 5 Arbeidsongeschiktheid
  Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2023
  Het gaat om het totaalbedrag van zelf betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

  TOELICHTING 6 Aftrekposten en bijzondere inkomsten
  Zorgkosten
  De volgende veel gemaakte kosten zijn niet aftrekbaar:

  • Ziektekosten die je al vergoed kreeg, bijvoorbeeld vanuit je zorgverzekering.

  • Ziektekosten die vallen onder het eigen risico (dat is in de regel € 385 per persoon per jaar).

  • Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen.

  Deze kosten hoef je niet op te geven. Wil je inspiratie waar je aan kan denken qua zorgkosten? Klik dan hier voor een overzicht van alle aftrekbare zorgkosten.

  Giften
  Alleen giften aan ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) of SBBI (steunstichting voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen) zijn aftrekbaar. Op deze website kun je nakijken of een organisatie een ANBI verklaring heeft.

  Ook niet-gedeclareerde kosten die gemaakt zijn in 2023 voor een ANBI kunnen aftrekbaar zijn. Daar is sprake van als je deze wel vergoed had kunnen krijgen, maar je er zelf voor hebt gekozen ze niet te declareren.

  In deze lijst zijn de onderwerpen genoemd die in de meeste situaties van toepassing zijn. Als er voor jou een speciale situatie geldt waarbij extra informatie van belang is, dan ontvangen wij dit graag. Denk bijvoorbeeld aan dat je studiefinanciering definitief niet is omgezet in een gift of als je aftrekbare uitgaven voor 2023 hebt gemaakt die je toen niet (helemaal) kon aftrekken omdat je inkomen te laag was.
  Mocht iets onduidelijk voor je zijn, laat dit ons dan weten.