Wanneer heb je genoeg? Dat is waar we binnen Gabriël Financiële Bescherming al jaren over praten met klanten. Ook als bedrijf proberen we daar ons steentje aan bij te dragen door onze winst weg te geven via Stichting Gabriël. Op maandag 9 juni 2023 is het bestuur van Stichting Gabriël weer bij elkaar gekomen om te kijken welke goede doelen en ideële projecten zij dit jaar kunnen ondersteunen. De stichting wordt voornamelijk gefinancierd door de winstuitkering van Gabriël Financiële Bescherming.

Dit jaar heeft het bestuur besloten een prachtig bedrag van € 32.413 beschikbaar te stellen. In totaal hebben ze hiermee 14 goede doelen kunnen ondersteunen. Als organisatie zijn we dankbaar om zo deze mooie organisaties te kunnen ondersteunen.

Stichting Gabriël is opgericht om goede doelen en ideële projecten te ondersteunen en financiële noodhulp te kunnen bieden. Het uitgangspunt hierbij is: “Het verlenen van financiële ondersteuning aan en sponsoring van goede doelen en ideële projecten in binnen- en buitenland, die de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad bevorderen.”

Hier kun je meer informatie over Stichting Gabriël vinden en ook hoe je een goed doel kunt aandragen.