Op maandag 14 juni 2021 is het bestuur van Stichting Gabriël weer bij elkaar gekomen om te kijken welke goede doelen en ideële projecten zij dit jaar kunnen ondersteunen. De stichting wordt voornamelijk gefinancierd door de winstuitkering van Gabriël Financiële Bescherming.

Dit jaar was daarvoor een prachtig bedrag van € 45.500 beschikbaar. Wat zijn we als organisatie dankbaar dat we in deze onzekere tijden toch zoveel mogen uitdelen vanuit onze eigen overvloed. Het onderschrijft onze visie om te leven vanuit genoeg.

Stichting Gabriël is opgericht om goede doelen en ideële projecten te ondersteunen en financiële noodhulp te kunnen bieden. Het uitgangspunt hierbij is: “Het verlenen van financiële ondersteuning aan en sponsoring van goede doelen en ideële projecten in binnen- en buitenland, die de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad bevorderen.”

Hier kun je meer informatie over Stichting Gabriël vinden en ook hoe je een goed doel kunt aandragen.