Bij Gabriël zijn we al jaren bezig om mensen te helpen met financieel advies. Mensen kunnen behoefte hebben aan een hypotheek bij het aankopen van een eigen woning. Of aan verzekeringen om financiële risico’s af te dekken. Of ze willen graag een voorstel om hun vermogen op een goede manier te beleggen in duurzame fondsen.

We gaan graag in gesprek met onze klanten om te ontdekken waar de werkelijke behoeften liggen. In de kern gaat het over het algemeen om de wens om financieel zo onbezorgd mogelijk te kunnen leven. En daarnaast om als een goed rentmeester met je geld en je bezittingen om te gaan.

Doven en slechthorenden hebben deze wensen natuurlijk ook. De realiteit is vaak dat zij minder gemakkelijk aan kennis en informatie over financiën kunnen komen. Nieuwsberichten op de radio zullen hen minder snel bereiken. Een telefonisch advies is niet aan hen besteed. En een doof iemand heeft vaak een andere woordenschat dan een niet-dove persoon. Onlangs werden de medewerkers van Gabriël over de dagelijkse praktijk van doven en slechthorenden bijgepraat door doventolk Sebastiaan Boogaard. Hij vertelde onder andere dat dove en slechthorende mensen veelal minder bekend zijn met financiële begrippen. Als gesproken wordt over het afsluiten van een hypotheek zal een doof iemand dit wellicht kunnen opvatten dat een hypotheek wordt opgeheven.

Bij Gabriël willen we ons graag inzetten voor doven en slechthorenden. We zijn ons ervan bewust dat financiën en alle zaken die daarmee te maken hebben voor velen al ingewikkeld genoeg zijn. Daarom maken we graag in begrijpelijke taal duidelijk wat we voor je kunnen betekenen. En bij een afspraak met doven en slechthorenden is altijd een gebarentolk ter ondersteuning aanwezig. Zo kunnen we aan iedereen op een passende manier goed financieel advies geven.