Ongeveer 12 jaar geleden had ik mijn sollicitatiegesprek bij de ING bank. In mijn CV had ik vermeld wat mijn kerkelijke afkomst is. De directeur vroeg mij daarom waarom ik solliciteerde naar een baan om het geld te gaan dienen. Sluw doelde hij op een bijbelse uitspraak waarin wordt gezegd dat men niet God en de mammon tegelijkertijd kan dienen. Ik reageerde abrupt dat ik niet het geld kwam dienen, maar beheren.

Geld is de oorsprong van heel veel kwaad. Juist daarom staan er in de bijbel zo veel levenslessen over het omgaan met geld.

Maar in de praktijk ervaren we dat er maar weinig over geld gepreekt wordt in kerken. Misschien wel daarom hebben we in de 40 dagen voor Pasen een 40 dagen kalender geïntroduceerd met elke dag een overdenking over geld. Wie wijs met geld omgaat kan namelijk financiële rust gaan ervaren.

Goed rentmeesterschap vinden we bij Gabriël van groot belang. Een onderdeel van goed rentmeesterschap is het beheren van geld door het maken van een budget of een financieel plan. Omdat God ook eigenaar is van ons geld is het aan te raden dit plan met Hem te maken. Dit plan moeten we na het maken ervan wel gaan beheren.

In de praktijk merk ik dat veel mensen het maken van een financieel plan  nalaten. Juist daarom gaat het nog zo vaak mis. Bijzonder hierbij is dat zendelingen eigenlijk allemaal juist wel een plan en budget maken. Maar hoe anders is hun situatie: geen vast inkomen, geen sociale voorzieningen, geen aardse zekerheden. Hun enige houvast is God. Maandelijks moeten ze leven van wat een achterban hun vrijwillig wil schenken. Juist zij maken wel een begroting en werken ze met duidelijke budgetten. Daar kunnen wij, burgers in Nederland, veel van leren. Van hun planmatigheid, maar ook van hun vertrouwen.

Toch is er een onderwerp wat momenteel nog te weinig de aandacht heeft van zendelingen: pensioen. Het budget van zendelingen gaat met name over het heden en nabije toekomst. Maar daar houdt het vaak bij op. Onlangs gaf ik financieel advies aan een zendeling uit Egypte. Al 30 jaar werkte ze vol passie in het koninkrijk van God. Nog 12 jaar en dan kon ze met pensioen en naar Nederland terugkeren. Hoe treurig was het dat ik moest constateren dat ze op basis van haar huidige financiële situatie niet naar Nederland kon komen. Het was dus hoog tijd om haar financiën volledig om te gooien en echt te gaan beheren; met een financieel plan.

In maart mochten we een workshop geven op de toerustingsdag van Missie Nederland. Het thema van deze workshop was: ‘Geen zorgen over de dag van morgen (of toch wel?)’. Met een goed financieel plan wat je maakt met God hoef je je echt geen zorgen te maken. Maarten Luther schreef eens: “Ik heb vele dingen in mijn handen gehad en ben ze allemaal kwijtgeraakt. Maar wat ik in Gods handen heb gelegd, die heb ik nog.” .

Deze blog is geschreven door Asjon van den Andel.